Miljö- och företagspolicy

 

Företagspolicy

Vårt företag siktar främst till att ge kunden en upplevelse att ta med sig hem.

Under sommartid har vi vårt lanthandelsmuseum öppet och vill att så många människor som möjligt skall ta del av vår historia och kultur. Eftersom ingen lokaltrafik finns så anordnar vi en kulturrunda, "Livet på Finnskogen" som vänder sig till arrangörer av bussresor på 40 - 50 personer. Man besöker samtidigt flera aktörer här på Finnskogen.

Under vintertid tar vi med våra gäster ut i naturen med hundspann, vid vargspårning på skidor. Vi gör allt för att göra så liten påverkan på naturen som möjligt och har därför ett begränsat antal gäster vid varje tillfälle. Vårt område består av vildmark och våra vilda djur består av förutom de vanligaste djuren såsom älg och räv m.m. även björn, varg, lo, bäver och utter. Under vår vistelse i naturen iakttar vi stor försiktighet och hänsynstagande mot både djur och natur. Vi vill hellre satsa på kvalitet än kvantitet, alltså turismen i liten skala.

 

Växthuseffekten

För att hjälpa till att stoppa den globala uppvärmningen försöker vi styra så att så många människor som möjligt skall samåka när de kommer hit: chartrad buss, tåg till närmaste plats och hämtning med vår minibuss. För att komma ut i skogen till våra vackra platser kör vi våra gäster med hundspann. För att komma ut och titta på vargspår använder vi skidor. Allt för att förhindra kolväteutsläpp.

 

Kemiska förbrukningsartiklar

Vi använder endast miljömärkta nedbrytningsbara rengöringsartiklar.

 

Livsmedel

Våra livsmedel är, där det är möjligt, närproducerade (även från egna gården) kravmärkta råvaror.

 

Källsortering

Allt vårt avfall källsorteras där så är möjligt.